Hukuk

Mirastan Feragat

Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakanla mirasçı arasında yapılan ve

Aile Konutu

Aile konutu kural olarak tek konuttur ve evlilik birliğinin de- vamı süresince

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların

Kambiyo Hukukunda Kefalet

Kambiyo hukukunda kefalet, yani aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun