Nafaka

Nafaka

Nafaka borcu ahlaki bir borç olduğu kadar aynı zamanda kanuni de bir

İştirak Nafakası

Velayet hakkında sahip olmayan anne ya da babanın çocuğun giderlerine katkı olarak

Yoksulluk Nafakası

Boşanma sonucunda yoksulluğa düşebilecek olan tarafın isteyebildiği bir nafaka

Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası medeni kanun kapsamında taraflara tanınmış bir

Yardım Nafakası

Yalnızca boşanma ile değil genel anlamda, alt soy ve üst soyların da birbirinden

Nafaka Ödememenin Cezası

Nafaka borçlusu hakkında 3 aya kadar hapsine