Zina Davası

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Aile mahkemesinde açılan ve özel yargılama usullerine tabi bir dava

Zina Davası Açma Süresi

öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde boşanma davası açma hakkı

Gizlilik Kararı

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Gizlilik

ldatmanın İspatlanması ve Deliller

Eşler aldatma olgusunu her somut olayın özelliklerine göre çeşitli delil

Zina Nedeniyle Tazminat Davası

Aldatma fiili, bir eşin diğer eşe karşı işlemiş olduğu bir haksız fiildir. Bu

Zina Davasında Mal Paylaşımı

Aldatma nedeniyle boşanma kararı verilmesi halinde, mal paylaşımında eşlerin