Nafaka

Tedbir Nafakası

Tedbir Nafakası Nedir?

Tedbir nafakası medeni kanun kapsamında taraflara tanınmış bir haktır. Bu nafaka boşanma davasının açılmasıyla birlikte talep edilebileceği gibi boşanma davasından bağımsız olarak ortak yaşama ara verilmesi sebebiyle de talep edilebilen nafaka türlerindendir. İlgili nafaka eş ve çocuk lehine hükmedilebilecek nafakalardandır. Özellikle yukarıda da irdelediğimiz iştirak ve yoksulluk nafakalarına boşanmanın kesinleşmesinden itibaren hükmedilmesi sebebiyle uzun süren boşanma davaları boyunca eş ve çocuğun bu nafaka türlerinden yararlanamaması nafakaya muhtaç bu kişileri zor duruma sokabileceğinden dava kesinleşene kadar hakim tarafından geçici önlem niteliğinde tedbir nafakasına hükmedilebilmektedir. Medeni Kanun’un 169. Maddesi: Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır. Hükmüne amir olup bu kapsamda geçici tedbir nafakasına hükmedilebilmektedir. İlgili nafaka türü talebe bağlı olmayıp hakim tarafından gerekli görüldüğü takdirde resen tedbir nafakasına hükmedilebilir.