Nafaka

Yardım Nafakası

Yardım Nafakası Nedir?

Bu nafaka türü ise Medeni Kanun 364-366 maddelerinde düzenlenmiş olup yalnızca boşanma ile değil genel anlamda, alt soy ve üst soyların da birbirinden belirli şartlar dahilinde nafaka talep etme hakkını kapsamaktadır. Ancak boşanmaya ilişkin olarak da çocuğun ergin kılınmasından sonra çocuğa ödenmesi gereken nafaka türlerinden biri olan yardım nafakası bu özelliğiyle iştirak nafakasından ayrılmaktadır. Örneğin çocuğun eğitim bakım gibi giderleri 18 yaşına kadar iştirak nafakasından karşılanırken 18 yaşından itibaren veya ergin kılındığı önceki bir tarih mevcutsa bu tarihten itibaren iştirak nafakası yükümlülüğü sona ereceğinden, bu tip masrafların yardım nafakası davası yoluyla talep edilebilmesi mümkündür.