Nafaka

İştirak Nafakası

İştirak Nafakası Nedir?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre eşler çocukların bakımını eğitimini ve diğer maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını birlikte karşılamakla yükümlüdürler. Şüphesiz evlilik birliği içerisinde çocuğun velayetine birlikte sahip olan eşler boşanma durumunda velayetin ebeveynlerinden birine tesisi durumunda gücü oranında bu bakım giderlerine katlanmak durumundadır. İştirak nafakası da bu kapsamda velayet hakkında sahip olmayan anne ya da babanın çocuğun giderlerine katkı olarak sağladığı nafaka türü olarak adlandırılmaktadır. Çocuğun eğitim, bakım, barınma, sağlık, beslenme, ulaşım, harçlık gibi giderleri iştirak nafakası kapsamındadır. İlgili nafaka borcu boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren başlar ve kural olarak çocuk ergin kılınıncaya kadar devam eder. Bu nafaka türü talep üzerine hükmedilebilen nafaka türlerindendir..